Alle berichten van ewmtw

Zijn bitcoins een slimme belegging?

De bitcoin wint terrein. Steeds meer mensen willen in de exotische valuta beleggen. Is dat slim? Is het inderdaad verstandig je geld in bitcoins te steken? Op die vraag zijn twee antwoorden mogelijk: ja en nee. Ja, kijk maar naar de winsten die zijn gemaakt door diegenen die lang geleden zijn ingestapt. Of nee, bitcoins zijn zo goed als zeker een financiële zeepbel en kenmerkend voor een dergelijke zeepbel is dat deze ooit uiteenspat. Als het zover is, verspeelt de belegger in één keer al zijn eerdere winsten. Sterker nog, als je nu instapt of dat kortgeleden hebt gedaan, resulteert een netto verlies.

Zeepbel?
Of de bitcoin een zeepbel is, wordt wel betwijfeld. Dat is niet zo vreemd. Vaak is er te weinig informatie beschikbaar om objectief te kunnen vaststellen of er in een bepaald geval sprake is van een financiële zeepbel. Zelfs achteraf is het soms lastig te beoordelen. In het geval van bitcoin lijkt mij echter wel degelijk van een zeepbel sprake. Kenmerkend voor een zeepbel is dat de koers van het aandeel in kwestie niet in verhouding staat tot de onderliggende waarde. Nu heeft een bitcoin wel onderliggende waarde, namelijk de blokchain technologie. Maar de valuta en de technologie staan los van elkaar. Er zijn inmiddels tientallen cryptomunten in omloop die van dezelfde blockchain technologie gebruikmaken. Bovendien kan de blockchain technologie de voortdurende koersstijging van de bitcoin niet verklaren. Is deze technologie inderdaad baanbrekend, dan kan dit een hoge aandelenkoers opleveren, maar niet een voortdurende stijging van die koers.

Verantwoorde belegging?
Maar is het eigenlijk wel relevant of van een zeepbel sprake is? Is, wanneer de bitcoin een zeepbel is, een belegging in bitcoins onverantwoord? Nee, dat is niet het geval. In een uitermate lezenswaardig artikel heeft econoom Olivier Jean Blanchard lang geleden al laten zien dat een belegging in een zeepbel net zo verantwoord kan zijn als een belegging in andere financiële titels. Bij belegging in een zeepbel voor een bepaalde periode kunnen twee dingen gebeuren. Of de zeepbel blijft groeien en de belegger boekt een mega winst. Of de zeepbel spat uiteen en de belegger sluit de periode af met een giga verlies. Het gemiddelde rendement op een zeepbelbelegging is het gewogen gemiddelde van mega winst en giga verlies met de kansen op winst en verlies als gewichten. Als dit gemiddelde rendement in verhouding staat tot dat op andere financiële titels, hoeft een belegging in bitcoins absoluut niet onverantwoord te zijn.

Verlies
Wel zul je, als je een belegging in bitcoins overweegt, het nodige huiswerk moeten doen. Staar je niet blind op het super rendement, maar bereken ook het verlies dat je lijdt wanneer het bitcoin aandeel de volgende dag tot nul (of iets daarboven) terugvalt. Past dat verlies binnen je budget, dan mag je best een gokje wagen. Past dat daar niet in en investeer je toch, dan ben je op zijn minst een beetje dom.

Overheden
Naar verluidt beginnen overheden steeds nerveuzer te worden. Wat als de bitcoin terrein blijft winnen? Dit kan inderdaad ooit een probleem gaan geven. Want als straks een grote schare mensen hun spaargeld kwijtraakt, dan kan een moreel beroep op de overheid worden gedaan om bij te springen. De vraag is of dat terecht zou zijn. Als de overheid winsten op bitcoinbeleggingen normaal belast, past het niet te verwachten dat verliezen worden kwijtgescholden. Daarnaast worden beleggers regelmatig gewezen op de eraan verbonden risico’s, zoals door DNB en de AFM.

Gokje wagen
Goed geïnformeerd een gokje wagen door in bitcoins te investeren, daar is niets mis mee. Mega winsten of giga verliezen, it ’s all in the game.

Voor wie geen blog wil missen, klik hier

Doorsneesystematiek

Kabinet schaft doorsneepremie af in het pensioenstelsel:  ‘einde aan de herverdeling die het gevolg is van de doorsneesystematiek’

Weglaten
Wat ik zo mooi vind aan de economische wetenschap is haar vermogen om weg te laten: al die zaken die er niet of nauwelijks toe doen worden weggelaten zodat meer inzicht wordt verkregen in de kern van een probleem. Het wiskundige equivalent ervan zijn de economische modellen. Verder lezen

Richard Thaler

In termen van complottheorie is het tamelijk logisch: dat Richard Thaler dit jaar de Nobelprijs Economie zou winnen. Want Thaler is een man (mannen zijn oververtegenwoordigd bij de Nobelprijs Economie), Amerikaan (Amerikanen zijn oververtegenwoordigd), verbonden aan de universiteit van Chicago (eveneens oververtegenwoordigd) en bovendien prominent vertegenwoordiger van de school van behavioral economics (of, in het Nederlands, gedragseconomie). De school van de gedragseconomie wint steeds meer terrein, in wetenschap én beleid, dus het kon niet bij één Nobelprijs blijven.1) Verder lezen

Grijze druk

Bevolkingsstructuur2017Bveolkingsstructuur2060

Het begrip wordt al jaren gebruikt: grijze druk. Om de verhouding aan te geven tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (of soms 15 tot en met 64 jaar, afhankelijk van het rapporterende instituut). Ikzelf ben al lang geleden van dit begrip afgestapt. Het leek mij denigrerend voor ouderen. Liever spreek ik over dependency ratio, in het Nederlands afhankelijkheidsratio. Totdat iemand in de collegezaal bijna verschoot bij het aanhoren van deze term. Waarom kwalificeert u ouderen als afhankelijk? Verder lezen

TrumpCare

Trump houdt woord. Veel van zijn verkiezingsbeloftes heeft hij in zijn eerste honderd dagen presidentschap dan misschien niet waargemaakt, de afschaffing van ObamaCare is in elk geval in gang gezet.* 4 mei ging de House of Representatives in de VS akkoord met de American Health Care Act (Trumpcare), een serieuze aanpassing van de Affordable Care Act (ACA of ObamaCare). De Senate moet nog accorderen, dus tot zover is er nog niets aan de hand. Maar de toon is wel gezet. Verder lezen