Links

Tal van organisaties in Nederland en andere landen doen studies op het terrein van vergrijzing en economie. Ze verzamelen gegevens, bestuderen de economische consequenties van vergrijzing en doen onderzoek naar de vraag hoe de overheid het best op een vergrijzende bevolking kan inspelen.

Hieronder een overzicht van organisaties en relevante studies op het terrein van vergrijzing en economie, onderscheiden in Nederlands en internationaal en gerubriceerd naar thema.

Verzameling en analyse internationale ontwikkelingen in demografie:

Verzameling en analyse Nederlandse ontwikkelingen in demografie:

  • CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), met name het thema bevolking en het dossier vergrijzing;
  • NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut).

Analyse economische en budgettaire consequenties van vergrijzing op internationaal niveau:

Analyse economische en budgettaire consequenties van vergrijzing op Nederlands niveau:

Varia, internationaal:

Varia, Nederlands:

  • ACA (Amsterdam Center on Aging);
  • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), met name de VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning);
  • SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ed Westerhout