Corona en de Grote Recessie

Wie denkt dat het coronavirus de strijd heel erg langzaam aan het verliezen is, heeft het mis. Het moment waarop het virus begint toe te slaan, verschilt sterk tussen landen en regio’s in de wereld. Dit verklaart dat het aantal nieuwe infecties per dag inmiddels in veel Europese landen terugloopt, terwijl het nog steeds stijgende is in veel andere landen in de wereld. Zie Brazilië, India, Chili en Pakistan. Daarnaast weten we uit de wetenschap dat virusinfecties vaak meerdere golven hebben. Het coronavirus zou zich – als ware het de manifestatie van een doordachte oorlogsstrategie – voor maanden uit Nederland kunnen terugtrekken om in de R-maanden opnieuw op te duiken. Dat landen als China, Zuid-Korea en Japan na een rustige periode weer opnieuw met het virus te kampen hebben, is wat dat betreft een slecht voorteken.

De wetenschap – de laatste jaren steeds meer verguisd en gekleineerd. ‘Wetenschap is ook maar een mening’ werd meer gemeengoed dan je voor mogelijk houdt. Maar als de wereld in crisis is, houden we ons ineens krampachtig aan diezelfde wetenschap vast. Wetenschap als een god.

De mogelijkheid dat het coronavirus voor nog veel meer medische schade kan gaan zorgen, is reëel. Niet als plotsklaps een vaccin beschikbaar zou zijn, maar daar ziet het op dit moment niet naar uit. De reden? Het leven is meer dan een strijd tegen virussen. Hele steden en economieën stilleggen kan misschien voor enkele weken, wellicht enkele maanden – zie Azië – maar eens houdt het op. Zo is te begrijpen dat landen beginnen hun lockdowns te verlaten – wellicht daartoe aangestoken door andere landen.

En die andere schade van het coronavirus, de economische? Nu al is deze groot, maar er is nog veel meer mogelijk. Zelfs wanneer alle lockdowns morgen zouden worden opgeheven, is het maar de vraag of consumenten hun oude levenspatroon direct zouden hervatten. En of ondernemers de toekomst voldoende zonnig zouden inzien en snel hun eerder geplande investeringen zouden gaan realiseren. Gelukkig staat het bankwezen er aanmerkelijk beter voor dan tijdens de Grote Recessie van 10 jaar geleden. Maar als de economische problemen bij bedrijven aanhouden en banken steeds meer op hun leningen moeten gaan afschrijven, komen ook de banken in de problemen. Uit ervaring, onder andere opgedaan tijdens de Grote Recessie, weten we dat banken dan kunnen gaan snijden in hun kredietverlening. Nog minder consumptie, investeringen en nog meer banenverlies.

Het IMF en de Wereldbank zien een dergelijk scenario met argusogen tegemoet. Ze roepen nationale toezichthouders zoals DNB in ons land op flexibel om te gaan met het toezicht op financiële instellingen, zij het binnen zekere grenzen. Dat is ook de enige juiste route. Voorkom vooral dat de economische brand van het bedrijfsleven naar de banken overslaat. En daarna? Dat zien we tegen die tijd, na het blussen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *