E-book “De vergrijzende economie”

De vergrijzing van de bevolking is één van de grootste uitdagingen voor de
Nederlandse economie. De combinatie van teruglopende kindertallen en een almaar toenemende levensverwachting heeft tot gevolg dat het aantal ouderen sterk zal groeien en het aantal jongeren zal achterblijven. De verhouding tussen het aantal ouderen en het aantal jongeren zal naar verwachting zelfs verdubbelen! Deze ontwikkeling heeft tal van economische consequenties, voor onder andere werk, vrijetijdsbesteding en consumptiepatronen. Maar het is vooral de collectieve sector die met prangende vragen wordt geconfronteerd. De kosten van zorg, verpleging en pensioenen zullen bij onveranderd beleid ver gaan uitstijgen boven de opbrengsten van belastingen en sociale‐verzekeringspremies. De overheidsfinanciën zoals gereflecteerd in cijfers van overheidstekort en –schuld zullen uiteindelijk ontsporen. Alleen door instituties te hervormen, kan deze ontwikkeling worden gekeerd. Het is onze maatschappelijke voorkeur voor intergenerationele solidariteit en economische efficiëntie die bepaalt of dit de vorm van hogere belastingen en premies of die van minder genereuze uitkeringen zal aannemen.

 
De vergrijzende economie – 15 blogs over vergrijzing is een bundeling van blogs die ik het afgelopen jaar (april 2012 – maart 2013) heb geschreven over vergrijzing. Over langer leven, vruchtbaarheid, houdbare overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, pensioenen en economische groei.

Ik heb het schrijven van de blogs als ontzettend prettig ervaren. Het is voor mij een genot om de essentie van een economisch probleem op toegankelijke wijze in enkele zinnen samen te vatten. Ik wens u eenzelfde genot toe bij het lezen van de blogs.

Klik op De vergrijzende economie – 15 blogs over vergrijzing om het e-book te openen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *