Een EU-norm voor werkloosheid

Een EU-norm voor de werkloosheid. Dat is waar een PvdA-commissie onder leiding van Ad Melkert twee weken geleden voor pleitte. Volgens de commissie-Melkert zou in EU-landen de werkloosheid niet mogen oplopen tot boven de vijf procent. Vergelijkbaar hiermee is het voorstel van Europees lijsttrekker voor de PvdA Paul Tang om de Europese werkloosheid niet boven de zeven procent te laten uitkomen.

Werkloosheid
Het is wel te begrijpen dat de PvdA aandacht vraagt voor de werkloosheid. De werkloosheid in Europa vertoont nog weinig tekenen van herstel. In Nederland valt het nog wel mee: in 2012 was de werkloosheid in Nederland volgens de internationale definitie 5,3 procent van de beroepsbevolking. Landen als Frankrijk en Italië kennen echter twee maal zo hoge cijfers: 10,2 procent en 10,7 procent respectievelijk. Om maar te zwijgen over Spanje en Griekenland, de trieste koplopers met cijfers van 25,0 en 24,3 procent.

Economische groei
Of er in het beleid momenteel sprake is van onvoldoende aandacht voor werkloosheid, is echter maar de vraag. Het budgettaire beleid van overheden in eurolanden is gericht op gezondmaking van overheidsfinanciën. Dit is onderdeel van een pakket van beleidsmaatregelen met als doel het vertrouwen van de samenleving in de economie te herstellen. Dat moet op zijn beurt tot hogere consumptie en investeringen leiden, economische groei en daarmee een vermindering van werkloosheid.

Nationaal beleid
Toch is dat niet de reden dat ik geen voorstander ben van een EU-norm voor werkloosheid. De reden is een andere. Ik ben van mening dat werkloosheid met nationaal overheidsbeleid kan worden bestreden. En wat op nationaal niveau kan worden gerealiseerd, behoeft geen inmenging op Europees niveau.

Overheidstekorten
Men kan tegenwerpen dat dezelfde redenering ook voor overheidstekorten en –schulden geldt. Ik zou willen stellen dat dat niet zo is. Ik denk dat nationale overheden van nature geneigd zijn om budgettaire problemen naar de toekomst door te schuiven; met hoge overheidstekorten en –schulden tot gevolg. Europees beleid kan met strenge regels eraan bijdragen dat aan dit doorschuiven naar de toekomst een halt wordt toegeroepen.

Banen
Zijn beleidsmakers ook geneigd om werkloosheidsproblemen voor zich uit te schuiven? Naar mijn weten niet. Wat mij betreft is er dan ook geen behoefte aan een EU-norm voor werkloosheid. En als die norm er toch komt en de werkloosheid dreigt boven de norm uit te komen? Dan wordt het tijd voor een nieuw soort banen: Melkert-banen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *