Het oneindige leven

De lang-leven-pil. Er wordt hard aan gewerkt. De pil moet de veroudering van het menselijk lichaam tegengaan. Zodat we ons leven kunnen verlengen. Drastisch verlengen. Ik praat niet over een paar jaar, maar over enkele tientallen jaren.

Symposium
De Tilburgse studentenvereniging Plato wijdt er een symposium aan: Lang zullen we leven!?. Want het oneindige leven mag dan wel futuristisch klinken, maar als het er van komt, kun je er maar beter over hebben nagedacht. Over hoe heerlijk het is op je 100e nog een heel leven voor de boeg te hebben. Of om op je 120e verjaardag te horen: “kerel, je weet het, het leven begint bij 120!”. Dat geldt al helemaal als de extra levensjaren voornamelijk in goede gezondheid kunnen worden doorgebracht.

Levensfasen
Maar er is meer. Een levensverlenging met tientallen jaren zou de precaire balans tussen de drie fasen van het leven drastisch kunnen verstoren: de fases van school, werk en pensioen. Langer leven zou vooral de laatste fase kunnen verlengen. De pensioenfase gaat dan nog veel meer dan nu het geval is, drukken op de twee andere fases. Zeg maar vergrijzing in het kwadraat.

Hervormen en sparen
De gevolgen voor het overheidsbeleid zouden dramatisch kunnen zijn. Zonder hervormingen zouden de overheidsfinanciën in korte tijd volledig kunnen ontsporen. Een stevige stap richting privatisering van pensioen- en zorgvoorzieningen zou bittere noodzaak kunnen worden. Voor huishoudens zelf zouden hervormingen eveneens geboden kunnen zijn. Minder consumeren en meer sparen voor het lange later. En meer werken natuurlijk. Wie zou er op zijn 65e met pensioen willen gaan als hij of zij naar verwachting nog eens 65 jaar te leven heeft?

Fantastische droom
Oneindig lang leven klinkt als een fantastische droom. Maar de droom vereist strakke planning en ver vooruitzien. Om te voorkomen dat ze later in duigen valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *