Categorie archief: Pensioenen

Kapitaaldekking versus omslag

Daar is-ie weer, terug van weggeweest: de discussie over (het teveel aan) besparingen in Nederland. Het was Martin ten Cate die in het FD van 19 maart jl. een lans brak voor afschaffing van het kapitaaldekkingsstelsel bij de aanvullende pensioenen. Hierdoor zou het Nederlandse nationale overschot aan besparingen flink kleiner kunnen worden gemaakt. Het Nederlandse spaaroverschot met het Verder lezen

De rente op de langere termijn

Jaren geleden kreeg ik regelmatig een collega van mijn vrouw over de vloer. En elke keer vroeg hij me wat de rente zou gaan doen: stijgen of dalen. Mijn gebruikelijke antwoord dat de toekomst niet te voorspellen is, was niet wat hij wilde horen. Wat hij vervolgens voor zichzelf oploste door te concluderen dat mijn uitspraak in elk geval niet in strijd was met zijn eigen oordeel, welk dat dan ook was. Verder lezen

Kindbeleid

De economische crisis wordt omgebogen in economisch herstel, in Azië slaat de economische groei om in stagnatie en de eurozone komt na een chaotische periode in rustiger vaarwater terecht (voorlopig). Intussen gaat de vergrijzing van de bevolking onverminderd verder. Dat is voor de overheidsfinanciën geen enkel probleem zolang de pensioengerechtigde leeftijd maar voldoende wordt verhoogd en de uitgaven aan gezondheidszorg in toom Verder lezen

De winst (?) van intergenerationele risicodeling

Komt er rust in pensioenland? Met de aanvaarding door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot aanpassing van het financieel toetsingskader zou je denken van wel. Stabielere pensioenpremies en –uitkeringen moeten welhaast voor meer rust gaan zorgen. Klijnsma heeft echter ook opgeroepen tot een nationale pensioendialoog teneinde ervoor te zorgen dat “we een goed pensioenstelsel houden in de toekomst waar we op kunnen blijven vertrouwen”. In die dialoog kan zo’n beetje alles aan de orde worden Verder lezen

Naar minder dure pensioenen

‘Naar een solide en solidair pensioenstelsel’ is de titel van het rapport dat het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA eerder dit jaar over ons pensioenstelsel publiceerde. Het rapport is een pleidooi voor een nieuw pensioenstelsel: een stelsel dat is gebaseerd op individuele rekeningen maar door collectiviteiten wordt uitgevoerd. Introductie van een dergelijk pensioenstelsel rekent af met de doorsneesystematiek, met de gebrekkige aansluiting tussen de betaling van premies en de Verder lezen