Categorie archief: Modellen

Hoe doceren we macro-economie?

Bijna vijf jaar zijn verstreken nadat een groep studenten bij een college van Gregory Mankiw wegliep. Hun protest was aanleiding tot de oprichting van Rethinking Economics, een wereldwijd netwerk van studenten en anderen die beogen de manier waarop economie wordt gedoceerd fundamenteel te veranderen. Hun kritiek behelst verschillende punten: de dominantie van de neoklassieke denkrichting, de nadruk op techniek en wiskunde en de gebrekkige aandacht voor institutionele, historische en politieke factoren in de economiecolleges. Nu, bijna vijf jaar later, lijken de studenten iets te hebben bereikt: hun kritiek heeft een levendige discussie losgemaakt. Maar is er ook iets veranderd in de collegezaal? Verder lezen

De economenbril laat je zien wat anderen niet zien

Economiestudenten, verspreid over 30 landen, hebben zich verenigd. Ze bepleiten een radicale hervorming van het economie-onderwijs op universiteiten. Met minder aandacht voor wiskunde, meer aandacht voor verschillende denkrichtingen en meer aansluiting op de economische realiteit. Jesse Frederik van decorrespondent.nl is het met ze eens. Hij ageert in Economen zien door hun economenbril de realiteit niet meer tegen het gebrek aan realisme van economische modellen. Deze kritiek is niet nieuw, maar wel begrijpelijk, zeker tegen de achtergrond van de huidige crisis. De door Frederik voorgestelde Verder lezen

Over (slanke) modellen

 

Het model. Het speeltje van economen, het knuffeldier waar ze een leven lang verliefd op blijven. Het instrument dat van economie een wetenschap heeft gemaakt. Maar ook dankbaar mikpunt van kritiek voor diegenen die menen dat economen naast de werkelijkheid staan. Diegenen die een model zien als een nabootsing van de realiteit in plaats van een gestileerde weergave ervan. Verder lezen