Categorie archief: Onderwijs

Exit eigen risico?

GroenLinks, de SP, PVV en 50Plus willen af van het eigen risico in de zorg. Af van de “boete op ziek zijn”. Af van het meebetalen aan de eigen zorgkosten. Het eigen risico belooft daarmee een onderwerp voor de verkiezingscampagnes te worden. Reden om er nog eens goed naar te kijken.

Het idee
Het idee: schaf het eigen risico af, dan hoeven mensen niet langer zelf voor hun zorggebruik te betalen. Daar zal iedereen van profiteren, behalve dan die enkeling die nooit huisarts of ziekenhuis Verder lezen

Hoe doceren we macro-economie?

Bijna vijf jaar zijn verstreken nadat een groep studenten bij een college van Gregory Mankiw wegliep. Hun protest was aanleiding tot de oprichting van Rethinking Economics, een wereldwijd netwerk van studenten en anderen die beogen de manier waarop economie wordt gedoceerd fundamenteel te veranderen. Hun kritiek behelst verschillende punten: de dominantie van de neoklassieke denkrichting, de nadruk op techniek en wiskunde en de gebrekkige aandacht voor institutionele, historische en politieke factoren in de economiecolleges. Nu, bijna vijf jaar later, lijken de studenten iets te hebben bereikt: hun kritiek heeft een levendige discussie losgemaakt. Maar is er ook iets veranderd in de collegezaal? Verder lezen

Economische ongelijkheid

De verdienste van Thomas Piketty is dat hij het onderwerp ongelijkheid bovenaan de agenda heeft gezet. Waarom schrijf ik dit nu? Ten eerste omdat de leermeester van Piketty, de Britse econoom Tony Atkinson, onlangs een bezoek aan Nederland bracht. Ten tweede omdat Atkinson hier was om zijn nieuwste boek te promoten dat gaat over ongelijkheid (Inequality. What Can Be Done?). Verder lezen

‘Economie – de gebruiksaanwijzing’, Ha-Joon Chang

Is economie een wetenschap? Al sinds ik bekend geraakt ben met economie, wordt die vraag voortdurend gesteld (en waarschijnlijk ook al eerder). Veel vakgenoten beantwoorden de gestelde vraag negatief. Onder meer omdat economische theorieën zich veelvuldig van simplistische en onrealistische veronderstellingen bedienen. Veel levert dat niet op. De critici weten feilloos de onrealistische veronderstellingen aan te wijzen, maar verzuimen dit uit te Verder lezen

De economenbril laat je zien wat anderen niet zien

Economiestudenten, verspreid over 30 landen, hebben zich verenigd. Ze bepleiten een radicale hervorming van het economie-onderwijs op universiteiten. Met minder aandacht voor wiskunde, meer aandacht voor verschillende denkrichtingen en meer aansluiting op de economische realiteit. Jesse Frederik van decorrespondent.nl is het met ze eens. Hij ageert in Economen zien door hun economenbril de realiteit niet meer tegen het gebrek aan realisme van economische modellen. Deze kritiek is niet nieuw, maar wel begrijpelijk, zeker tegen de achtergrond van de huidige crisis. De door Frederik voorgestelde Verder lezen