Categorie archief: Vergrijzing

Grijze druk

Bevolkingsstructuur2017Bveolkingsstructuur2060

Het begrip wordt al jaren gebruikt: grijze druk. Om de verhouding aan te geven tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (of soms 15 tot en met 64 jaar, afhankelijk van het rapporterende instituut). Ikzelf ben al lang geleden van dit begrip afgestapt. Het leek mij denigrerend voor ouderen. Liever spreek ik over dependency ratio, in het Nederlands afhankelijkheidsratio. Totdat iemand in de collegezaal bijna verschoot bij het aanhoren van deze term. Waarom kwalificeert u ouderen als afhankelijk? Verder lezen

Productieve vergrijzing

Het is de optimistische blik op vergrijzing. We leven steeds langer in steeds betere gezondheid. Dus kunnen we ook langer blijven doorwerken en ons inzetten voor de maatschappij. Problemen met de betaalbaarheid van de vergrijzing zijn er niet. We krijgen er immers steeds meer jaren bij die we kunnen gebruiken voor werk. De overheid spint er garen bij, want ze kan sociale uitkeringen omslaan over een steeds langer werkende bevolking. De financiering van de sociale zekerheid wordt daarmee steeds goedkoper. Vergrijzing is geen probleem, het is juist een zegen! Verder lezen

Minder economische groei vanwege vergrijzing

Het wordt soms groot gebracht: vergrijzing van de bevolking betekent een lagere economische groei. Onlangs nog publiceerde Robert Gordon zijn boek over economische groei en ook daarin wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar vergrijzing als bron van lagere groei. Maar minder economische groei hoeft helemaal geen verrassing te zijn. Als we met zijn allen minder gaan werken, dan betekent dat een lagere economische groei. Ook als de arbeidsproductiviteit, de productie per gewerkt uur, niet verandert. Verder lezen

Vergrijzing leidt tot betere geneesmiddelen

1778953537_a1fdf32ce2_z

In 1989 werd 0,69 procent van het BBP aan geneesmiddelen besteed, in 2014 was dit percentage gestegen tot 0,83. Voor veel OESO-landen zien we een vergelijkbaar beeld. In de VS bijvoorbeeld bedroegen de uitgaven aan geneesmiddelen 0,98 procent van het BBP in 1989 tegen 2,04 procent in 2014. Het is moeilijk te bepalen of dit een goede of slechte ontwikkeling is. Het gaat om enorme bedragen die ook aan andere nuttige zaken hadden kunnen worden besteed. De baten van geneesmiddelen zijn echter ook enorm: ze verlengen de levensverwachting of verhogen de kwaliteit van leven en besparen veelal ook op andere zorguitgaven zoals die in ziekenhuizen. Verder lezen

Kapitaaldekking versus omslag

Daar is-ie weer, terug van weggeweest: de discussie over (het teveel aan) besparingen in Nederland. Het was Martin ten Cate die in het FD van 19 maart jl. een lans brak voor afschaffing van het kapitaaldekkingsstelsel bij de aanvullende pensioenen. Hierdoor zou het Nederlandse nationale overschot aan besparingen flink kleiner kunnen worden gemaakt. Het Nederlandse spaaroverschot met het Verder lezen

Langdurige economische stilstand

We dachten dat de crisis wegebde. We dachten dat we een financiële crisis, een mondiale economische crisis, een schuldencrisis en een Eurozone crisis hadden overwonnen. Immers, de economische groei trok weer aan, de wereldhandel was herstellende en de werkloosheid had een daling ingezet. Maar in november 2013 stelde Lawrence Summers duidelijk dat we veel te optimistisch waren. Summers, eerder minister van Financiën in de regering-Clinton en directeur van de National Economic Verder lezen

De rente op de langere termijn

Jaren geleden kreeg ik regelmatig een collega van mijn vrouw over de vloer. En elke keer vroeg hij me wat de rente zou gaan doen: stijgen of dalen. Mijn gebruikelijke antwoord dat de toekomst niet te voorspellen is, was niet wat hij wilde horen. Wat hij vervolgens voor zichzelf oploste door te concluderen dat mijn uitspraak in elk geval niet in strijd was met zijn eigen oordeel, welk dat dan ook was. Verder lezen