Lage rente leidt tot lage inflatie

John Cochrane is senior fellow aan de universiteit van Stanford in de VS. Zijn carrière wijdt hij aan onderwijs en onderzoek en het opschrijven van zijn ideeën. Het laatste in de vorm van onder andere (wetenschappelijke) artikelen – het fantastische “By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior” uit de Journal of Political Economy was van zijn hand (en John Campbell), boeken – ook het standaardwerk “Asset Pricing” draagt Cochranes naam, blogs en op-eds.  Zijn werkterrein is dat van de financiële markten, maar ook de macro-economie is hem niet vreemd. En Cochrane is de auteur van “Do Higher Interest Rates Raise or Lower Inflation?”, een artikel over de relatie tussen rente en inflatie dat oktober vorig jaar het licht zag.

De relatie tussen rente en inflatie
Een expert op het terrein van financiële markten die de relatie tussen rente en inflatie onder de loep neemt. Dat klinkt interessant. Helemaal interessant is de inhoud van zijn analyse. Cochrane stelt dat volgens het standaard model een verhoging van de nominale rente tot hogere inflatie leidt. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. In zijn analyse gaat hij na of specifieke veronderstellingen van het standaard model voor dit resultaat verantwoordelijk zijn. Hij concludeert van niet. Hij onderzoekt onder andere de rol van prijsrigiditeiten, van de vorming van toekomstverwachtingen en van het door de centrale bank gevoerde monetaire beleid. Op geen van de onderzochte terreinen leidt een andere veronderstelling tot een ander resultaat. En ook een onderzoek van de relevante empirie geeft geen ander beeld: een verhoging van de nominale rente impliceert hogere inflatie.

De VS
Cochranes analyse is algemeen van aard. Ze is gebaseerd op veronderstellingen van optimaliserend gedrag, van een relatie tussen inflatie en productie en van monetair beleid van centrale banken. Toch had Cochrane bij het schrijven de VS in zijn hoofd. Hij spreekt immers niet over het beleid van centrale banken, maar over dat van de Fed; en de analyse heeft betrekking op een groot land waarvoor transacties met andere landen van ondergeschikt belang zijn. Maar deze dingen worden niet geaccentueerd en ik lees zijn artikel dan ook als dusdanig algemeen dat het ook op de Eurozone kan worden betrokken.

De Eurozone
Volgens Cochranes analyse heeft de lage rente politiek zoals gevoerd in de Eurozone dus lage inflatie of zelfs deflatie tot gevolg. Dit staat haaks op de beleidsvisie van de ECB die de rente laag houdt om de inflatie op te krikken tot het doelniveau van 2 procent per jaar. Zouden Draghi c.s. van de analyse van Cochrane kennis hebben genomen?

Voor wie geen blog wil missen, like mijn facebook pagina Rekenen Aan Vergrijzing!

2 gedachten over “Lage rente leidt tot lage inflatie”

  1. Ed, lijkt me ook wel logisch. Voor veel partijen is de rente een kostenpost die meegenomen wordt in de berekening van de kostprijs van een product. En als de rente daalt, kunnen de producten voor lagere prijzen worden aangeboden. Onder de huidige economische omstandigheden werkt een lage rente dus lagere prijzen in de hand en dit leidt tot een lagere CPI-inflatie. Omgekeerd zal een snelle rente-stijging leiden tot CPI-inflatie.

    Monetair gestuurde inflatie krijgen we pas als de schulden zodanig zijn gekrompen dat consumenten, bedrijven en overheden weer schulden willen aangaan. Zover zijn we denk ik nog niet.

    1. Wellicht logisch, maar de ECB stelt dat haar beleid van lage rentes bedoeld is om de inflatie omhoog te brengen tot het niveau van 2 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *